Guidance modelbeoordeling voor Nederland

11-06-2021 11:00
Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 06 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot zaterdag 12 juni 2021 24.00 locale tijd

Opgesteld op vrijdag 11 juni 2021 om 12.19 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Het Azorenhoog heeft een ZW-NO georienteerde uitloper met de rug as net
ten zuiden van Nederland. Door thermische variatie ontstaat vanmiddag op
kleinere schaal een vrij scherpe rug boven de westkust. Het koufront
behorende bij een laag boven IJsland ligt om 18 UTC boven het westen van
de Britse Eilanden en trekt geleidelijk oostwaarts om in de nacht naar
zaterdag van het noordwesten uit ons land binnen te trekken. Daar
vooruit bevindt zich nog een zwak en inactief koufront dat, aangekomen
boven onze omgeving, nauwelijks meer herkenbaar is. Zaterdag in de loop
van de nacht verlaat het volgende front, ook niet actief meer, het
zuidoosten. Na deze passage komt een noordwestelijke stroming op gang en
wordt maritiem polaire lucht aangevoerd. Zondag krijgen we, vooral in
het noorden, te maken met een staart van een volgend warmtefront.

MODELBEOORDELING:
Belangrijkste aandachtspunt is het mist/stratus gebied voor en boven
onze westkust. Alle modellen geven hiervoor wel een indicatie, met name
HAP1 houdt deze ontwikkeling wel erg lang vast. De overige modellen
laten in de loop van de dag een oplossende oplossing zien. Dit als
gevolg van de toenemende wind en boven land de dagelijkse gang. De
snelheid waarmee dit gebeurt valt enigszins tegen, waarschijnlijk
vanwege enkele velden hoge en middelbare bewolking die hier overheen
schuiven en de invloed van de zon beperken. Hirlam en EC geven vanmiddag
een dun neerslagsignaal in het noordoosten. Hirlam en Harmonie
vervolgens ook op de frontpassage. Al met al een zwak signaal en als er
al iets ontwikkelt dan bereikt dit waarschijnlijk het aardoppervlak
niet.

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
5, mogelijk even 6 Bft in het uiterste zuidwesten van kustdistrict
Vlissingen. Vanavond afnemend en morgen in het noordelijk kustgebied,
voor het front uit, tijdelijk toenemend naar 5 Bft.

BEWOLKING:
Langs de westkust mist en stratus boven zee en nog in een deel van de
kustprovincies. Geleidelijk lost de mist/stratus boven land op. De
aanvoer van mist/stratus vanuit Het Kanaal en het Nauw van Calais gaat
door tot aan passage van het eerste inactieve koufront, vlak aan zee
blijft de kans op mist en stratus dan ook tot in de middag bestaan.
Later vanmiddag en vanavond lijkt de mist en stratus te verdwijnen, mede
ook door de toenemende wind. Verder ontstaan er vanmiddag landinwaarts
stapelwolken. Het koufront levert alleen Sc-bewolking op, die
zaterdagochtend zuidoostwaarts over ons land beweegt en daarbij
geleidelijk overgaat in Cu-bewolking. Achter het koufront klaart het in
de loop van zaterdagochtend van het noordwesten uit op, al is er
aanvankelijk nog wel sluierbewolking aanwezig. zaterdagmiddag schijnt de
zon dan weer volop, de lucht lijkt dan net te droog voor de vorming van
Cu-bewolking.

NEERSLAG:
Het koufront dat zaterdag in de nacht en ochtend doorkomt is nauwelijks
actief, hooguit in het noorden en oosten wat lichte regen/motregen
a.g.v. coalescentie.

ZICHT:
Voor onze westkust hoofdzakelijk mist. Dit lost maar moeizaam op..

TEMPERATUUR:
Het temperatuurverloop voor vandaag blijft nog iet achter met de
modelberekeningen, tgv de hardnekkige bewolking. In het zuidoosten nog
ruim boven de 25°C, zaterdag in de polaire lucht minder warm.Paraaf meteoroloog: veeken
Bron: KNMI