Guidance middellange en lange termijn

11-06-2021 02:20
Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op vrijdag 11 juni 2021 om 03.06 uur

Geldig van zondag 13 juni tot vrijdag 25 juni

Synoptische ontwikkeling:
Een kleinschalig hogedrukgebied beweegt zondag heel langzaam van west
naar oost over onze omgeving oostwaarts. De stroming is in de nacht nog
zwak noordwestelijk en de aangevoerde lucht maritiem polair. Later op
zondag wordt de stroming aflandig en warmt de lucht vrij snel op.
Dinsdag beweegt een volgend kleinschalig hogedrukgebied via de Britse
Eilanden, net noord van ons land langs oostwaarts. Aan de westflank van
een hoogterug boven Midden-Europa wordt dan met een zuidelijke stroming
nog wat warmere lucht aangevoerd. Een thermisch laag boven het Iberisch
Schiereiland zal aan de oostflank van een inkomende Atlantische
hoogtetrog noordoostwaarts richting onze omgeving gaan bewegen. Later op
woensdag zal dit laag via de Britse Eilanden en de Noordzee
noordoostwaarts bewegen. De thermische vore, met de warmste lucht,
passeert ons land waarschijnlijk woensdagavond, in de nacht naar
donderdag passeert van het westen uit het koufront. Donderdag zal het
front nog enige tijd over onze omgeving slepen.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
Tot halverwege volgende week heerst er vrij grote consistentie in het
EPS-ensemble. Na de tijdelijke verkoeling dit weekeinde zien we de
temperaturen begin volgende week weer duidelijk oplopen naar zomerse
waarden. Op woensdag is er nu zelfs een re?le kans op tropische
temperaturen, die kans is uiteraard het grootst in het zuidoosten. Tot
woensdag is het onder invloed van de elkaar opvolgende hogedrukgebieden
droog. Later op woensdag neemt de kans op regen- en onweersbuien
duidelijk toe, vanaf dat moment zien we ook hoge CAPE-waardes. Qua
timing van de thermische vore en de passage van het polaire front op
donderdag zijn er nog wel de nodige verschillen. In de meeste leden van
het EPS komende we op donderdag weer in de polaire lucht, als bestaat er
nog een kleine kans dat we in de warme lucht blijven, vooral in het
zuidoosten van het land. Op de langere termijn gaan de scenario's
uiteenlopen, over het algemeen blijft het stromingspatroon geblokkeerd.
Over het algemeen lijken de maxima zich rondom het langjarig gemiddelde
te begeven, maar de spreiding is groot. De neerslagkans ligt in deze
periode rond 40%.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Zonnig en droog zomerweer met vanaf maandag zomerse temperaturen. Op
woensdag mogelijk tropisch warm en later kans op een regen- of
onweersbui. Donderdag meer (onweers)buien en minder warm.

Samenvatting EPS-periode:
Waarschijnlijk rustig zomerweer met temperaturen rond het langjarig
gemiddelde en af en toe een (onweers)bui. De kans op een beduidend
warmer weertype met zomerse temperaturen bedraagt ca. 20%Paraaf meteoroloog: homan
Bron: KNMI