Guidance middellange en lange termijn

05-08-2020 04:40
Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op woensdag 05 augustus 2020 om 06.22 uur

Geldig van vrijdag 07 augustus tot woensdag 19 augustus

Synoptische ontwikkeling:
Een hogedrukgebied bevindt zich boven de Baltische Staten. Een
lagedrukgebied nabij IJsland heeft een vore richting Ierland met daarin
een steeds zwakker wordend frontaal systeem. Boven Frankrijk ontwikkelt
er een thermisch laag dat op vrijdag verbinding krijgt met de frontale
vore als deze oostwaarts beweegt. In de loop van zaterdag beweegt het
thermische laag noordwaarts, maar stagneert boven het noorden van
Frankrijk, doordat een hogedrukgebied vanaf de Atlantische Oceaan via
Schotland naar Scandinavi? verplaatst. Op zondag draait de wind naar
een noordoostelijke richting waardoor in het noordwesten en noorden van
het land tijdelijk iets koelere lucht binnenstroomt aan de zuidoostflank
van het verplaatsende hoog. Het hoog boven de Baltische Staten wordt
overgenomen door het hoog boven Scandinavi?. Het front komt niet door,
maar bevindt zich aanvankelijk ten noordwesten van de FIR. Rond woensdag
loopt er een hoogtetrog op het front in, waardoor deze activeert boven
Engeland en Frankrijk. De hoogtetrog passeert donderdag en vrijdag van
zuidwest naar noordoost en gaat samen met een hoogtelaag dat vanaf
IJsland richting Schotland koerst. De warme lucht wordt dan verdreven.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
Er zijn twee onzekerheden voor de komende 10 dagen. Ten eerste het
kortdurende koelere intermezzo op zondag. Het is nog de vraag hoever
zuidelijk de grens met meer dan 30?C komt te liggen. Afgaande op het
'kale' EPS, dus zonder biascorrectie, ligt de 75%-percentiel van meer
dan 30?C van Zeeuws-Vlaanderen naar het oosten van Groningen. In de
dagen erna schuift deze grens weer steeds noordelijker op. Opvallend is
dat de kansen op neerslag vanaf zondag iets toenemen. Dit zou zowel te
maken kunnen hebben met de nabijheid van het zwakke front als met de
nabijheid van het thermische laag, dat een vore krijgt boven het zuiden
van ons land. De fijnmazige modellen zullen tegen die tijd uitsluitsel
moeten geven. Woensdag lijkt de warmste dag te worden, wat vaak het
geval is voor een overgangsdag (de zuidelijke bovenstroming trekt nog
even aan op nadering van een hoogtetrog). De tweede onzekerheid wordt
zichtbaar voor de donderdag. De timing en de hoeveelheid neerslag
verschillen nu nog per member. Op vrijdag is de warme lucht nog steeds
dichtbij, maar de meeste leden laten dan geen 30?C meer zien in het
land.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Zonnig en warm tot zeer warm. De kans op neerslag is klein. Zondag met
name in de noordwestelijke kustprovincies iets minder hoge
temperaturen.

Samenvatting EPS-periode:
Geleidelijk meer bewolking en toenemende kans op neerslag. Aanvankelijk
zeer warm, vanaf donderdag wordt de warmte geleidelijk verdreven en
komen de temperaturen in de tweede helft van deze maand rond normaal of
iets daaronder te liggen.Paraaf meteoroloog: zwagers
Bron: KNMI