Guidance modelbeoordeling voor Nederland

09-07-2020 12:40
Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HARMONIE run van 06 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot vrijdag 10 juli 2020 24.00 locale tijd

Opgesteld op donderdag 09 juli 2020 om 14.26 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Een lagedrukgebied ligt om 06 UTC boven het Wales en het midden van
Engeland en heeft een W-O georiënteerde vore tot over het noorden van
ons land. In de vore ligt een warmtefront, aan de grond ongeveer bij Td
16°C. Het warmtefront ligt om 10 UTC van Texel naar Hoogeveen en
beweegt vanmiddag nog iets noordwaarts en blijft boven de Waddenzee
slepen. Het centrum van het lagedrukgebied verplaatst zich oostwaarts en
de kern ligt vrijdag 00 UTC boven Noord-Holland om vervolgens via
Drenthe (vrijdag 06 UTC) naar Duitsland te verplaatsen.
Vanavond en vannacht passeert het bij het laag behorende inactieve
koufront ons land, we komen in een valse warme sector op nadering van de
bijbehorende occlusie, de dauwpunten in de grenslaag blijven
onverminderd hoog. De occlusie beweegt vrijdagochtend als Back-Bent OCCL
tezamen met een scherpe frontale vore zuidoostwaarts over ons land en
verlaat het zuidoosten in de loop van vrijdagmiddag. Met een naar noord
draaiende wind wordt dan niveaus maritiem polaire lucht aangevoerd.


MODELBEOORDELING:
In grote lijnen komen de modellen voor vandaag goed met elkaar overeen.
De meeste neerslag voor de noordelijke helft van het land: regionaal
10-20 mm (zie bijv. KEPS). De modellen verschillen hierin niet veel. Qua
wolkenbeeld geven de Harmonies met de laagste wolkenbasis de actuele
situatie in het noorden het beste weer, Hirlam en EC laten zoals
gebruikelijk altijd wat hogere bases zien. Echter, voor het zuidwesten
zijn de Harmonies actueel te pessimistisch wb wolkenbasis. Op vrijdag
zijn de timings- en positieverschillen van het laag en de scherpe
frontale vore kleiner geworden. Wel zie we verschillen in de het
neerslagbeeld op de vore, EC en Hirlam berekenen hierop een band met
neerslag terwijl de Harmonies dit bijna niet laten zien. De Harmonies
laten daarentegen wel weel meer buien zien na passage van de frontale
vore, met name HAP1 laat aardige wat buien zien boven de Noordzee,
Waddenzee en IJsselmeer.

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Seinen voor ZW 6 Bft in de westelijke kustdistricten en het IJsselmeer,
deze verdwijnen in de loop van de middag. In het noordelijk kustgebied
alleen seinen voor O 6 Bft. Vrijdag zien we aan de westflank van de
scherpe frontale vore kortstondig een windbandje met een noordenwind,
alle modellen komen nu met een 6 Bft. Echter, geen model laat nu nog 7
Bft meer zien. Later in de middag en in de avond neemt de wind sterk
af.

BEWOLKING:
Nabij en iets ten zuiden van het warmtefront stratus, lokaal beneden de
500 vt Verder veel gelaagde frontale bewolking. Vandaag in het noorden
aanhoudend (lage) St nabij het front, in het zuidoostelijke helft
breekt vanmiddag af en toe door, hetgeen in de wolkenplaatsjes terug te
zien is.
Vannacht nabij de frontale zone in het noorden mogelijk zeer lage
stratus aan dek, mede geholpen door doorvallende neerslag. In de loop
van vrijdagochtend trekt de occlusie met lage stratus zuidoostwaarts en
verlaat aan het begin van de middag het zuidoosten van het land. De
frontale (occlusie) bewolking wordt vrijdag door dagelijkse gang
onstabiel waardoor er mogelijk ook een enkele Cb/TCu tot ontwikkeling
kan komen, toppen tot ca. FL100. In de polaire lucht na passage van de
frontale vore zien we met name boven de Noordzee, de Waddenzee en het
IJsselmeer convectieve bewolking ontstaan, mogelijk TCu/Cb's met toppen
tot ca. FL120.

NEERSLAG:
Perioden met regen en motregen, vanwege het golvende karakter wisselen
periodes met regen en drogere periodes elkaar af.
Neerslagaccumulaties/24 uur op enkele plaatsen in het noorden > 20 mm.
Vrijdag zou de neerslag op de frontale zone mogelijk even een buiig
karakter kunnen krijgen. In de polaire lucht na passage van de frontale
vore boven het relatief warme water van de zuidelijke Noordzee,
Waddenzee en IJsselmeer waarschijnlijk de vorming van buien, HAP1 is
hier het meest enthousiast in. Verwachtte totale neerslagsom vanaf
vanmorgen t/m vrijdagmiddag op diverse plaatsen in het noorden 15-25 mm.
Naar het zuiden toe nemen de cumulatieve neerslaghoeveelheden af tot 2-5
mm in het zuidoosten.

ZICHT:
Ten noorden van de frontale neerslag buiten neerslag overwegend goede
zichtcondities. In en ten zuiden van de frontale zone matige tot slechte
zichtcondities, in neerslag waarschijnlijk alleen matig, maar vannacht
opnieuw slecht. In het zuidoosten vanmiddag en vanavond goede
zichtcondities. Vrijdag overdag eerst nog matige tot slechte
zichtcondities, in de middag in de binnenstromende polaire lucht buiten
buien uitstekende zichtcondities.

TEMPERATUUR:
Vandaag grote tegenstellingen in temperatuur, Tx uiteenlopend van amper
14°C net noorden van het front in de aanhoudende neerslag tot lokaal
23°C in het zuidoosten.Paraaf meteoroloog: debie
Bron: KNMI