Guidance middellange en lange termijn

04-07-2020 02:40
Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op zaterdag 04 juli 2020 om 04.26 uur

Geldig van maandag 06 juli tot zaterdag 18 juli

Synoptische ontwikkeling:
Aanvankelijk hebben we te maken met een min of meer zonaal
stromingspatroon tussen lage druk boven Scandinavi? en het Azorenhoog.
Na maandag breidt de invloed van het Azorenhoog zich geleidelijk iets
noordwaarts uit. In de tweede helft van de komende week gaat het
hoogtepatroon wat meer meanderen. In de periode van woensdag tot
zaterdag krijgen we te maken met meer cyclonaliteit in de bovenlucht.
Hierdoor worden enkele golven in het polaire front 'aangeslagen' en
trekken deze mogelijk over ons land. Vanaf zaterdag 11 juli komen we
meer en meer aan de voorzijde van een hoogterug en treedt er
stabilisatie op. Aan de grond verplaats het centrum van hoge druk zich
naar de Britse Eilanden.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
De eerstkomende dagen is de onzekerheid klein: vanaf maandag komen we
een aantal dagen in koelere lucht terecht, dit is duidelijk in de
dauwpunten te zien. Naarmate de week vordert wordt de onzekerheid
duidelijk groter en de voorspelbaarheid daarmee minder. Het scenario van
de 'Oper' is in tegenstelling tot de vorige runs een van de koelere
oplossingen. Echter, de spreiding in met name de temperatuur is vanaf
donderdag enorm. Ter illustratie, de maximumtemperatuur voor vrijdag 10
juli 12 UTC varieert tussen 16 en 30 graden voor Maastricht. De
onzekerheid tussen woensdag en zaterdag heeft vooral te maken met de
mate waarin het hoogtepatroon gaat meanderen. Het polaire front ligt
voortdurend in de buurt, waarbij het de vraag is aan welke kant van het
front ons land komt te liggen. Ten opzichte van de vorige model-runs
zijn de neerslagkansen in die periode groter geworden. De kans op
zomerse temperaturen daarentegen is in dezelfde periode duidelijk
kleiner geworden. Vanaf het weekeinde van 11-12 juli zien we in de EC
cluster-plaatjes steeds meer een voorkeur voor een geblokkeerd patroon
met een hoog ten westen van ons, waarbij de temperaturen overwegend iets
beneden het langjarig gemiddelde blijven.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Licht wisselvallig met middagtemperaturen die meestal enkele graden
onder het langjarige gemiddelde liggen.

Samenvatting EPS-periode:
Grote kans (60-70%) op een overgang naar een overwegend droog weertype,
waarbij de middagtemperaturen op de meeste dagen waarschijnlijk onder
het langjarig gemiddelde blijven.Paraaf meteoroloog: buscher
Bron: KNMI