Toelichting bij vernieuwde Wetterzentrale

04-10-2016 20:28
Wetterzentrale.de heeft de website vernieuwd en op deze pagina worden de belangrijkste nieuwe features beschreven. Het zwarte hoofdmenu aan de bovenkant heeft 5 verschillende menus waarvan de inhoud hieronder beschreven wordt. Een klik op het wetterzentrale logo brengt je terug naar de hoofdpagina.

Top Karten

'Top Karten' bevat weerkaarten van verschillende weermodellen. De modellen in het menu zijn in twee categorien ingedeeld: de eerste categorie bevat globale modellen voor prognoses voor de hele wereld tot 15 dagen vooruit. De tweede afdeling bevat de zogenaamde mesoschale modellen die tot een kortere termijn tot maximaal 5 dagen vooruit worden gerekend, maar daardoor wel een hogere resolutie hebben. Deze modellen gebruiken de data van globale modellen als randvoorwaarden. Er zijn een aantal nieuwe modellen toegevoegd die voorheen niet op wetterzentrale aanwezig waren, zoals Arpege en Arome. Met een klik op een bepaald menu verschijnt er een pagina met 5 menus aan de linkerzijde waarmee door de kaarten genavigeerd kan worden.
Parameter
Dit blok laat alle beschikbare variabelen voor een bepaald model zien. De gekozen parameter is altijd met zwart aangegeven. Wetterzentrale gebruikt vrij beschikbare weerdata en berekent ook zelf een prognose met behulp van het WRF model. Sommige weerdiensten bieden slechts een beperkt aanbod aan data, waardoor voor bijvoorbeeld ECMWF en UKMO weinig kaarten beschikbaar zijn.
Gebied
Hier kan een bepaalde regio voor de kaart gekozen worden. Sommige regional modellen hebben een beperkt domein en zijn dus slechts voor een paar landen beschikbaar (bijv. AROME en WRF).
Run
Dit blok bepaalt de keuze van de starttijd van de modelrun, aangegeven in UTC. Veel modellen worden meermaals per dag berekend en er kunnen dus verschillende runs geselecteerd worden om te zien hoe de kaarten zich per run ontwikkelen. Wanneer geen specifieke run gekozen wordt, zal de meest recente run worden weergegeven. De meest recente run is daarnaast altijd met een rode lijn omlijnd. Als er een run geselecteerd is die die dag nog niet is geactualiseerd, worden de tijden boven de kaart met rood weergegeven om te laten zien dat de gebruiker kaarten van gisteren bekijkt.
Members
Sommige weerdiensten bieden naar operationale, determinische run ook nog een ensemble aan. Bij een ensemblemodel wordt hetzelfde model meermaals vooruitgerekend met licht verschillende beginvoorwaarden, zodat het mogelijk wordt een statistische inschatting te maken van de mogelijkheden die de chaotische natuur van de atmosfeer biedt. Wanneer bijvoorbeeld een bepaalde parameter is geselecteerd die aanwezig is in het ensemble, kan je in dit blok bijvoorbeeld een gemiddelde ('AVG' of een spreiding ('SPR') van het ensemble kiezen. De individuale ensemble members worden met 'PXX' weergegeven. Verder kunnen er zogenaamde Spaghetti-plots ('SPAG') worden gekozen, die een bepaalde variable van alle leden van het ensemble weergeven met lijnen. Dit is nuttig om de voorspelbaarheid van een bepaalde weerssituatie weer te geven. 'OP' is de afkorting voor 'Operational' en geeft de modelrun met de best mogelijke resolutie weer. Daarnaast wordt er vaak ook nog een 'Control' ('C00') run gedaan, die dezelfde beginvoorwaarden heeft als de operationele run, maar die dan wordt berekend met de lagere resolutie van het ensemble.
Options
De 'Hover'-knop zorgt ervoor dat er geen klik meer nodig is op de kaarten, maar dat de tijd waarover de cursor wordt gehouden automatisch wordt geladen. Dit is met name nuttig in combinatie met het laden van alle kaarten in het geheugen, met de knop 'Laad kaarten', die aanwezig is onder de navigatiepijlen. Naast de 'hover'-knop kan een interval gekozen worden waarmee de tijden worden weergegeven. Bij sommige modellen worden namelijk niet alle tijdstappen weergegeven om de pagina's overzichtelijk te houden en het kan ook handig zijn om een overzicht te krijgen met een lagere tijdsresolutie. Daarnaast zijn er knoppen om een bepaalde kaart via de sociale media te delen. Onder kaarten zijn er pijlen weergegeven die kunnen worden gebruikt om door de tijdstappen te bladeren. De dubbele pijl met een verticale balk brengt je terug naar het begin of eind van de tijdreeks. Doormiddel van de 'Play'-knop wordt er een animatie gestart, die versneld kan worden door de op de dubbele pijlen te klikken. Hoe vaker je klikt, hoe sneller de animatie gaat. Daarnaast kan er ook worden gebladerd met de pijltoetsen op je keyboard: pijl 'rechts' gaat een tijdstap naar voren, 'links' terug en naar boven en beneden voor het einde en begin van de tijdreeks.

Multi-Model

Het volgende menu item biedt toegang tot de multi-model pagina. De pagina-opmaak is grotendeels identiek aan die van de gewone kaarten, maar de tijdsbalk boven de kaarten geeft de datum en tijd aan. Voor een bepaald gekozen tijdstip worden alle modellen weergegeven, die de geselecteerde variabele en regio beschikbaar hebben. De laatste aangegeven datum geeft de kaart weer van het model dat het verst vooruit rekent (GFS). Zowel grootschalige kaarten van Europa als kleinschalige kaarten van bijvoorbeeld Nederland kunnen worden geselecteerd zodat de verschillende modellen vergeleken kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn om de verwachte neerslag van verschillende modellen in één oogopslag te zien.

Model status

Op deze pagina wordt de actualiseringsstatus van alle modellen weergegeven. In de status kolom wordt de laatste kaart en parameter weergegeven die werd geupdate. Hiermee kan er dus gekeken worden wanneer de modellen normaal gesproken worden geactualiseerd. Normaal gesproken worden de kaarten vrijwel direct na het beschikbaar komen van de model output van elk meteorologisch instituut gegenereerd.

Bodenkarten/Fax

Hier worden grondanalyses van verschillende instituten weergegeven. Vroeger werden op deze kaarten nog handmatig fronten ingetekend, maar nu is het process geautomatiseerd. Kaarten van bijvoorbeeld het UK MetOffice en overige analyses zijn sinds de begindagen van wetterzentrale (1998) gearchiveerd en kunnen in het archief geraadpleegd worden.

Waarnemingen

Kaarten met weerwaarnemingen gebaseerd op SYNOP en META melding worden elke 20 minuten geactualiseerd. Het laatste tijdstip bovenaan een kaart geeft aan wanneer dit was. De rest van de navigatie is identiek aan die van de overige kaarten.

Diagrammen

Aangezien de meteogrammen en ensemblediagrammen vaak gebruikt worden, zijn die nu rechtstreeks vanaf het hoofdmenu te benaderen.

Modellen

In dit submenu kunnen de verschillende modellen geselecteerd worden. Voor bijna alle modellen zijn er interactieve meteogrammen aanwezig en in het geval van globale modellen vaak ook een 10-daags meteogram. Daarnaast zijn ook de diagrammen van de 'oude' wetterzentrale hier te bereiken, aangegeven met 'png' of de vrije atmosfeer diagrammen etc.
Model
Om eenvoudig te navigeren worden in het bovenste blok alle modellen weergegeven. 'OP' staat voor de operationele run, terwijl er ook ensemble ('ENS') diagrammen te vinden zijn.
Parameter
Hier worden de verschillende selecteerbare parameters weergegeven. Zoals met de kaarten hangt het van het model af wat er beschikbaar is.
Run
Hier kan de modelrun geslecteerd worden. Net als met de kaarten wordt de recentste run standaard geselecteerd.
Opties
Bij de interactieve ensemble diagrammen kan zowel voor een witte als zwarte achtergrond gekozen worden.
Plaats
Hier kan de stad worden geselecteerd waarvan men een diagram wil selecteren. In Europe worden alle steden met meer dan 30000 inwoners weergegeven. In Duitsland is daarnaast elke postcode en stad beschikbaar en wordt het dichtbijzijnde gridpunt automatische gekozen.

Algemeen

In de interactieve diagrammen kan op een lijn worden geklikt en de bijbehorende tijd wordt van het gekozen model weergegeven. In alle interactieve diagrammen wordt de tijd in lokale tijd weergegeven (Local Time=LT). Voor Nederland is dit in de zomertijd dus UTC+2. In de interactieve ensemble diagrammen kan daarnaast elk lid worden aangeklikt en verwijst naar de tijd en kaart van dat specifieke member. Ook kan er op het diagrammen worden ingezoomd om een bepaalde periode beter te bekijken: dit kan door met een linker muisklik een bepaalde periode te selecteren. Op een mobiel kan er worden gezoomd met vingers zoals dat bekend is van Google maps etc. Door met de muis over de grafiek te gaan kan me de waarden op een gewenst tijdstip bekijken. De diagrammen worden 'real-time' geactualiseerd en het kan dus gebeuren dat er weinig waarden beschikbaar zijn als het model net begonnen is met de update. Dan kan je ervoor kiezen om een vorige run te bekijken of te wachten tot de rest van de run binnenloopt.

Multi-model

'MULTI OP' laat alle deterministische runs in één grafiek zien. Dit kan nuttig zijn om te zien of een bepaald model veel hogere 2m Temp. of neerslag geeft dan andere modellen. Net zoals bij de andere interactieve diagrammen kan er naar een bepaald model genavigeerd worden door op een curve te klikken te klikken.

Archief

Het archief bevat kaarten die op WZ worden gearchiveerd.

Reanalysis

Reanalysis-kaarten worden op basis van historische waarnemingen gemaakt om een zo goed mogelijke modelweergave te maken van de atmosfeer op een bepaald moment in het verleden. Op Wetterzentrale zijn er kaarten beschikbaar op basis van de Climate Forecast System Reanalysis (CFSR), ERA-Interim en de NOAA 20ste eeuw Reanalyse. De eerste twee hebben de hoogste resolutie en zijn beschikbaar vanaf 1979, terwijl de 20ste eeuw her-analyse teruggaat tot 1871 maar een lagere resolutie heeft.

FAX

De grondanalyses van UKMO, NCEP en de DWD worden respectievelijk sinds 1998, 1999 en 2016 gearchiveerd.

GFS

De GFS-analyse sinds 1999.

Satellite

Een archief met EUMETSAT satellietbeelden sinds 2016.

Weergegevens

Deze pagina's zijn identiek aan wat sommigen zullen kennen van weergegevens.nl, met als uitzondering dat er ook historische gegevens van Duitsland aanwezig zijn. Bovenaan kan het land geselecteerd worden en daaronder een bepaalde period voor een bepaald station. Door middel van de +/- periodes kan er genavigeerd worden of een bepaalde periode kan rechtsstreeks met de dropdown box worden geselecteerd. 'Laden' geeft dan een tabel weer met weergegevens uit de gekozen periode. De rode en blauwe knoppen verwijzen naar de extremen pagina en geeft dan een tabel weer van de hoogste/laagste waarden voor een bepaald variabele ('TX' is maximumtemperatuur etc.). Daarnaast wordt er een Reanalysis-kaart getoond en een kaart met waarnemingen. De kaarten worden normaal gesproken met een vertraging van enkele dagen real-time geactualiseerd.

Extremen

Deze pagina geeft de extreme waarden weer van een bepaalde gekozen periode. Er kan een bepaalde periode gekozen worden (jaar, seizoen, maand etc.) en selectie van een bepaalde variable en station laat dan de extreemste waarden in een tabel en grafiek zien. Door op een bepaalde datum te klikken, kan je een gedetailleerder overzicht van het weer van die dag/periode zien.

Stationskaart

Deze kaart laat een overzicht van alle stations zien die waarnemingen hebben doorgegeven op een bepaalde dag. Door in te zoomen en te klikken op een bepaald station wordt je doorverwezen naar de weergegevens van dat station.

Forum

Het Wetterzentrale-Forum.

Contact

Hier kan je een opmerking/vraag versturen.