Guidance modelbeoordeling voor Nederland

22-01-2019 04:40
Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot woensdag 23 januari 2019 24.00 locale tijd

Opgesteld op dinsdag 22 januari 2019 om 05.19 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Op synoptische schaal zien we een hoogterug met NO-ZW georienteerde as
boven ons land en een hoogtetrog west van ons land met as van IJsland
naar Ierland. Als gevolg van het naar het zuiden uitzakken van kou in de
hoogtetrog verplaatst de rug zich oostwaarts. De trog verplaatst zich
eveneens oostwaarts en gaat de komende 48 uur ons weer bepalen.
Aan de grond zien we boven ons land een zuidelijke stroming, die op
nadering van een noord-zuid georiënteerd occlusie (om 00 UTC boven
oosten van Verenigd Koninkrijk) in sterkte toeneemt. Het front, dat zich
in de opgaande tak van de hoogtetrog bevindt, trekt oostwaarts en
bereikt de westkust vanochtend (ca. 07 UTC). In de loop van vandaag
trekt deze frontale zone over het land. Achter het front is de lucht
onstabiel en kunnen er boven zee en aan de kust enkele winterse buien
tot ontwikkeling komen. Doordat de hoogtetrog ten zuiden van ons land
een afsnoering krijgt, komt er boven ons land een zadelgebied waardoor
de oostwaartse verplaatsing van het front boven West-Duitsland stagneert
en woensdag zelfs weer boven het oosten van ons land terug kan komen. In
alle modellen zien we dat er ten zuiden van ons land woensdag nacht een
laagje tot ontwikkeling komt als gevolg van PVA-max.
Aandachtspunt: Positie, diepte van het laag en tijdstip van ontwikkeling
variëren nogal.

MODELBEOORDELING:
De verschillen in de timing van het front zijn steeds kleiner geworden
en lijken nu consistent. Opvallend is dat alle modellen nu de activiteit
van het front boven het oosten van het land laten toenemen, hetgeen het
effect heeft van een cumulatieve hoeveelheid sneeuw meer dan 5 cm. Dit
is nog niet meegenomen in de verwachtingen.
Komende nacht (naar woensdag) komt Hirlam nog steeds als enige met een
aparte lagedrukkernen voor de (noord)westkust, hetgeen vooralsnog
genegeerd wordt. Hirlam, EC en HARM's hebben een apart laagje boven het
westen van België. HARM36 heeft dat laagje dan boven het noorden van
Frankrijk. Ander aandachtspunt is de vorming mist achter de occlusie
wanneer het opklaart, alle modellen geven hiervoor een sterk signaal.

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Op nadering van het koufront zuid tot zuidwest 6 Bft in de
kustdistricten, vlak voor de occlusie uit buitengaats ook enige tijd 7
Bft, met name verder naar het noorden.

BEWOLKING:
Bij en vlak achter de occlusie van vandaag en woensdag in toenemende
mate stratus. In het westen lijkt het later vanmiddag op te klaren en
dan kan er vrij gemakkelijk nevel en later mist ontstaan, dit is dan het
gevolg van hogere dauwpunten, koud landoppervlak (sneeuwdek) en weinig
wind.

NEERSLAG:
Op nadering van de occlusie een zone met ca. 5 uur lichte tot matige
sneeuwval en accumulaties van 1-3 cm, mogelijk in het oosten lokaal
meer. Vanmiddag op de Wadden waarschijnlijk enige tijd 6 Bft i.c.m.
sneeuwval. Kans op enige stuifsneeuw daardoor, maar de temperaturen
liggen dan dicht bij nul, dus de sneeuw zal niet echt droog zijn.
Vanavond zien we boven de Noordzee buien (kansje op een klap onweer)
ontstaan die mogelijk nog even over het noordwestelijk kustgebied kunnen
trekken alvorens de naar zuid draaiende bovenstroming dit voorkomt. Dit
zijn dan buien met regen en natte sneeuw. In de nacht naar woensdag
moeten we de kleinschalige laagjes in de gaten houden, HARM40 en EC
berekenen die laagjes boven het westen van België met daardoor ook
sneeuw in Zeeland.

ZICHT:
In het noordoosten bij en noordoost van de occlusie vooral vanavond en
komende nacht nevel. In sneeuwval al snel slecht zicht. Bij het
grondfront in de loop van dinsdag en ten westen ervan ook nevel en
vanavond en nacht naar woensdag toenemende mistkansen boven de
(smeltende) sneeuw.

TEMPERATUUR:
Komende nacht wat minder koud vanwege een hogere windsnelheid en ook
meer bewolking in het noorden. Geen strenge vorst meer, maar wel overal
lichte, in het oosten en zuidoosten nog net matige vorst. Vandaag op de
meeste plaatsen een fractie boven nul, langs de westkust door de
aanlandige wind enkele graden boven nul. Vanavond geleidelijk overal
weer onder nul, daardoor ook aanhoudende gladheidsperikelen.Paraaf meteoroloog: debie
Bron: KNMI