Guidance middellange en lange termijn

22-01-2019 02:40
Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op dinsdag 22 januari 2019 om 02.49 uur

Geldig van donderdag 24 januari tot dinsdag 05 februari

Synoptische ontwikkeling:
Donderdag is de synoptische situatie al;s volgt: Het Azorenhoog bevindt
zich zuidwest van Ierland en een tweede hoog bevindt zich boven de
Baltische Staten. Verder zien we een laag in de buurt van IJsland en een
tweede laag boven de Middellandse Zee. Het betekent dat ons land zich in
een zadelgebied bevindt met weinig of geen stroming. Richting het
weekeinde zien we dat beide hogen zich van ons land af bewegen, waarbij
het Baltische hoog noordoostwaarts naar NW-Rusland verplaatst en het
Azorenhoog zich zuidwestwaarts verplaatst. Het IJslandse laag wordt
hierdoor het dominant weersysteem dat ons weer grotendeels gaat bepalen.
Na het weekeinde zien we kou afkomstig van Groenland en IJsland afzakken
richting Europa, hetgeen een hoogtetrog in onze omgeving inhoudt. Deze
Rossbytrog zien we wel oostwaarts verplaatsen (lopende golf), maar aan
de noordoostflank van het Azorenhoog, komen iedere keer nieuwe
hoogtetroggen in de buurt van IJsland tot ontwikkeling die vervolgens
weer zuidwaarts uitbreiden en oostwaarts verplaatsen. Het levert een
wisselvallige weertype voor Nederland op en gezien het feit dat de
polaire jet vaak ten zuiden van onskland loopt hebben we meestentijds
met maritiem polaire lucht te maken,


Modelbeoordeling en onzekerheden:
Doordat het synoptisch hoogtepatroon in vrijwel alle EPS-clusters een
lopende Rossby-golf laat zien is de verwachting dat een wisselvallige
weerbeeld gehandhaafd blijft. De verschillen in timing van de fasen en
de amplitudes van de golf bepalen de breedte van de diverse pluimen. In
geen van de clusters is een overtuigende blokkade boven ons land te
zien. Wel lijkt de meerderheid van oplossingen voor een zuidwestelijke
aanvoer te zorgen. Kansen op vaste winterse neerslag is in geval van
neerslag ca. 20 %

Samenvatting meerdaagse-periode:
Wisselvallig weer met van tijd tot tijd (winterse) neerslag.
Middagtemperatuur enkele graden boven nul, 's nachts en in de vroege
ochtend lichte, donderdag en vrijdag landinwaarts matige, vorst.

Samenvatting EPS-periode:
Vrij grote kans (60%) op aanhoudend wisselvallig weertype met circa 60%
kans op neerslag, waarvan ongeveer de helft kans op winterse neerslag en
temperaturen iets onder de langjaargemiddelde waarden.Paraaf meteoroloog: debie
Bron: KNMI