Guidance middellange en lange termijn

12-10-2018 02:00
Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op vrijdag 12 oktober 2018 om 02.03 uur

Geldig van zondag 14 oktober tot vrijdag 26 oktober

Synoptische ontwikkeling:
Een hoog boven Rusland trekt langzaam oostwaarts. Een zonaal
stromingspatroon breidt zich vanaf de Oceaan uit over West-Europa.
Zondag passeert een koufront vanaf de Oceaan. Het wordt gevolgd door een
hoog. Woensdag trekt een depressie naar IJsland, het koufront is wanneer
het het aandachtsgebied passeert weinig actief. Het wordt gevolgd door
een rug waarna aan het einde van de volgende week opnieuw een frontaal
systeem passeert, in een groot deel (ca 2/3) van de leden gevolgd door
het frontensysteem van een actieve randstoring die over Schotland
noordoostwaarts trekt. Daarna nemen de verschillen in de positie en
amplitude van de grootschalige ruggen en troggen toe, maar het zonale
achtergrondpatroon blijft domineren.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
De uitvoer is consistent met die van vorige runs. Tot en met het einde
van de komende week zijn de systemen consistent en afzonderlijk
herkenbaar in de Eps uitvoer, daarna neemt de spreiding in de positie
toe, dit leidt er toe dat de neerslagkans (1 mm of meer/24 uur) iedere
dag rond 60% ligt. De verdeling van de maximumtemperatuur ligt rond
normaal.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Wisselvallig, temperaturen dalend naar waarden rond het langjarig
gemiddelde.

Samenvatting EPS-periode:
Wisselvallig met iedere dag ongeveer 60% kans op neerslag. Temperaturen
meest rond normaal.Paraaf meteoroloog: Huiskamp
Bron: KNMI