Guidance middellange en lange termijn

12-07-2018 03:40
Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op donderdag 12 juli 2018 om 04.45 uur

Geldig van zaterdag 14 juli tot donderdag 26 juli

Synoptische ontwikkeling:
Aan het begin van de periode heeft een krachtig Atlantisch
bovenluchthoog een uitloper via de Noordzee richting Scandinavi?.
Hurricane Chris, nu ruim ten oosten van de Amerikaanse noordoostkust,
wordt aan de flank hiervan opgenomen in de westzuidweststroming en komt
begin volgende week in de buurt van IJsland te liggen. Door de
warmteadvectie die hiermee gepaard gaat vormt zich dan boven
Scandinavi? een krachtig bovenluchthoog. Rond dinsdag/woensdag wordt de
stroming in de onderste niveaus tijdelijk licht cyclonaal aan de
westflank van een laag bij de Baltische Staten. In de tweede helft van
de volgende week zien we op de Atlantische Oceaan een wat toenemende,
meanderende westelijke stroming waarin restanten van Atlantische fronten
het aandachtsgebied mogelijk net bereiken aan de westflank van de
voortdurende blokkade boven Midden- en Noordoost-Europa.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
Gedurende de eerste 240 uur van de run is er slechts 1 cluster. Dit
cluster valt binnen het Blocking regime. Daarna zijn er 3 clusters,
waarvan het belangrijkste cluster nog altijd in het Blocking regime
valt. Wat deze clusters gemeen hebben is relatief lage druk in de buurt
van IJsland en relatief hoge druk boven Noord(oost)-Europa. Het verschil
zit hem in de amplitude van een bovenluchtrug die van Spanje over het
aandachtsgebied richting het blokkerende Noord(oost)-Europese hoog
loopt.
In deze langdurige droogteperiode blijft de neerslagverwachting het
belangrijkste aandachtspunt. Tijdens de meerdaagse periode is de kans op
een bui tot en met maandag vrijwel nihil, op dinsdag en woensdag, met de
lichte cyclonaliteit, iets groter maar nog steeds slechts ong. 30%. In
de EPS-periode neemt de dagelijkse kans op 1 mm of meer toe van ca. 20%
naar ca, 50%, wat afhangt van in hoeverre zich in de bovenlucht een rug
boven onze omgeving opbouwt. De CAPE-pluim en het stromingspatroon
suggereren dat eventuele neerslag hoofdzakelijk convectief van aard zal
zijn. Tot zondag 22 juli ligt zeker 80% van het EPS qua etmaalmaxima
boven de modelklimatologie, daarna neemt dit percentage langzaam af naar
ca. 60%. In De Bilt ligt deze modelklimatologie ong. 1,5?C beneden de
werkelijke klimatologie van ca. 23?C.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Aanvankelijk veel zon en droog. Later in de periode iets toenemende
bewolking en kans op een enkele regen- of onweersbui. Vooral
landinwaarts zomers warm.

Samenvatting EPS-periode:
De kans op middagtemperaturen boven normaal neemt in de loop van de
periode af van 80% naar 60%. De dagelijkse kans op een bui neemt daarbij
geleidelijk toe van 20% naar 50%.Paraaf meteoroloog: haklande
Bron: KNMI