Guidance modelbeoordeling voor Nederland

14-06-2018 17:00
Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 12 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot vrijdag 15 juni 2018 24.00 locale tijd

Opgesteld op donderdag 14 juni 2018 om 18.32 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Een actief lagedrukgebied boven de zuidelijke Noorse Zee, trekt vandaag
en morgen langzaam noordwaarts. Een bijbehorende frontale zone,
bestaande uit een tweetal occlusies, boven het aandachtsgebied trekt
oostwaarts en verlaat het land in de tweede helft van de avond. Aan de
achterzijde van de zone is enige onstabiliteit zichtbaar, in het isobare
patroon zichtbaar als een zwakke trog. Vervolgens vormt zich ten
zuidwesten van ons land een vore. Deze vore handhaaft zich tot en met de
vrijdagochtend waarna vanuit het Azorenhoog een rug van hogedruk
opbouwt.

MODELBEOORDELING:
De neerslag behorende bij de fronten wordt door de modellen goed
weergegeven, op een later tijdstip kaakt Har40 af. Aan de achterzijde
van de tweede occlusie wordt de neerslag enigszins convectief van
karakter, ook dit wordt door alle modellen berekend.
De grenslaag condities komende nacht zijn ook een duidelijk
aandachtspunt; daar waar het flink opklaart (het noorden) kan er
gemakkelijk mist ontstaan. Alle modellen geven dit weer. Meer moeite
hebben de modellen met de zuidelijke begrenzing van de opklaringen en
dus ook de mist. Hirlam heeft wat meer (te veel) bewolking en daardoor
lagere mistkansen. Beide Harmonies laten de mist pas laat oplossen,
boven zee helemaal niet. Gezien de vrij hoge dauwpunten is dit een niet
helemaal te onderschatten scenario en blijft dus ook overdag een
aandachtspunt. Verder overdag, landinwaarts kans op een enkele TCu
(vooral Ha36 en Hirlam geven hiervoor een duidelijk signaal.

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Aanvankelijk nog seinen in het gehele Noordzeegebied en de
kustdistricten. Geleidelijk verdwijnend. Ook boven, het oostelijk deel
van het land is de wind nog vrij vlagerig. De komende uren neemt ook de
gemiddelde wind geleidelijk af.

BEWOLKING:
Aan de voorzijde van de zone is er voornamelijk sprake van een wolkbasis
op Ac/As niveau, geleidelijk daalt de basis naar Sc niveau en aan de
achterzijde daalt de basis verder naar ST niveau met lokaal ST beneden
1000 vt. Net achter de frontale zone Sc/TCu mogelijk. Na passage van de
fronten klaart het vooral in het noorden op en kan er later mogelijk
weer St ontstaan. Overdag Cu/Sc bewolking en een enkele TCu.

NEERSLAG:
Nabij de eerste occlusie wat lichte regen, bij de tweede occlusie vooral
wat coalescentieneerslag (motregen). Aan de achterzijden en net
daarachter een (mot)regenbui, zie bijv. progtemp EHMA. Komende avond en
nacht wordt het droog, het laatst in Limburg. In de avond en vroege
nacht naar vrijdag wordt het van het westen uit droog. Vrijdag
landinwaarts ontwikkeling van enkele lichte regenbuien.

ZICHT:
Goed zicht, vooral op de tweede occlusie teruglopende zichtwaarden
(matig tot slecht) in motregen. Na passage van de fronten is er een vrij
grote kans op vorming van mist(banken). Dit is vooral in het noorden het
geval daar waar het het langst opgeklaard is. In het zuiden vallen er
wel gaten in de bewolking maar dat gebeurt pas in de loop van de nacht
waardoor het daar minder snel afkoelt en de kans op mist beduidend
kleiner is. Ook op zee zou er lokaal mist gevormd kunnen worden daar
waar de wind wegvalt (vore). De dauwpunten liggen nl. rond 13 a 14
graden, dichtbij de zeewatertemperatuur. Zaterdag hebben we te maken met
hoge sluierbewolking.

TEMPERATUUR:
Geen bijzonderheden.Paraaf meteoroloog: veeken
Bron: KNMI