Guidance middellange en lange termijn

14-06-2018 03:40
Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op donderdag 14 juni 2018 om 04.40 uur

Geldig van zaterdag 16 juni tot donderdag 28 juni

Synoptische ontwikkeling:
Aan de zuidflank van een langgerekt hoogtelaag boven Noord-Europa is de
stroming komend weekend tamelijk zonaal met de as van de straalstroom
ten noord(west)en van onze omgeving. Op zondag passeert een kortgolvige
hoogtetrog, waarna de zonaliteit begin volgende week alleen maar
toeneemt. In de tweede helft van de volgende week zien we een neiging
naar een goed doorstroomde hoogterug boven de Britse Eilanden en in de
laatste juniweek lijkt zich daar zelfs een blokkerend hoog te vormen,
dat zich aan de grond mogelijk richting de Noorse Zee verplaatst.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
Tot en met maandag zien we weinig verschillen in de EPS-leden. Daarna is
het de vraag of ons land aan de warme of aan de koele kant van het
polaire front komt te liggen, wat ook terug te zien is in een grote
onzekerheid in de temperatuurverwachting. In het eerste geval hebben we
te maken met een cyclonale stroming rondom lage druk boven Noord- en
Noordoost-Europa, in het laatste geval een zwakkere anticyclonale
stroming met een rug vanaf het Azorenhoog boven of net zuid van onze
omgeving. In de tweede helft van de volgende week neemt het aantal
cyclonale oplossingen af, maar lijkt de koelere lucht wel even terrein
te winnen aan de oostflank van een hoogterug boven de Britse Eilanden.
De mediaan van het EPS komt dan ook enkele graden beneden de
modelklimatologie uit. In de laatste week van juni komt deze weer iets
boven normaal uit en neemt het aantal koele oplossingen duidelijk af.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Perioden met zon en vooral in het noorden ook af en toe wat regen. De
maxima komen uit op ongeveer 20?C en de minima omstreeks 12?C.

Samenvatting EPS-periode:
Aanvankelijk is de dagelijkse neerslagkans klein (20%), in de loop van
de periode neemt deze iets toe naar 30-40%. De gehele periode is er een
grote onzekerheid in de temperatuur. De eerste dagen is de kans op koel
weer het grootst, in de laatste juniweek neemt de kans op warm zomerweer
toe.Paraaf meteoroloog: haklande
Bron: KNMI