Guidance middellange en lange termijn

17-05-2018 12:20
Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op donderdag 17 mei 2018 om 14.10 uur

Geldig van zaterdag 19 mei tot donderdag 31 mei

Synoptische ontwikkeling:
Zaterdag bevindt het aandachtsgebied zich grootschalig aan de zuidflank
van een hogedrukgordel tussen de Britse Eilanden en Zuid-Zweden. Op
kleinere schaal bevinden zich echter nog restanten van een frontale
lijwervel vanaf de Noorse bergen boven het aandachtsgebied. Hierin is de
lucht tijdelijk wat vochtiger. In het lange pinksterweekend bouwt zich
boven Scandinavi? en later Wit-Rusland een krachtig hogedrukgebied op
(1033 hPa op dinsdag). Tegelijkertijd vormt zich boven het Europese
continent een complex thermisch laag, dat halverwege volgende week via
Duitsland en Polen verder oostwaarts trekt. Op de lange termijn komt het
zwaartepunt van hoge druk west van het aandachtsgebied te liggen,
waardoor de stroming waarschijnlijk weer een duidelijkere noordcomponent
krijgt.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
In het lange pinksterweekend wordt de aanvoer via noord geleidelijk
oostelijk en neemt de zonneschijnduur flink toe. Daardoor wordt het
dagelijks wat warmer met begin volgende week een piek in de temperatuur.
Op zaterdag is er landinwaarts nog een bui mogelijk vanwege de frontale
lijwervel. Tijdens Pinksteren is de neerslagkans klein, van 10% in het
noorden tot 30% in het uiterste zuiden, wat dichter bij het thermische
laag dat zich geleidelijk ontwikkelt.
Op dinsdag lijkt een vore te passeren met een verhoogde kans op een
regen- of onweersbui, zie ook de neerslagpluim. Vanaf woensdag neemt de
kans op een bui weer langzaam af. In de MLCAPE zien we rond dinsdag een
piek, waarbij de kans op waarden > 250 J/kg varieert tussen 5% in het
uiterste noorden en 20% in het zuiden. In de tweede helft van volgende
week zien we weer een toenemende tendens naar overwegend noordelijke
stromingen, in alle clusters. De neerslagkans is daarbij vrij klein te
noemen: de kans op meer dan 1 mm neerslag schommelt vanaf dan dagelijks
tussen 20 en 35%.
Op de lange termijn is de onzekerheid in de temperatuur vrij groot.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Overgang naar overwegend droog en vrij warm weer met veel zon. Op
dinsdag en woensdag een toenemende kans op een regen- of onweersbui,
woensdag mogelijk gevolgd door afkoeling.

Samenvatting EPS-periode:
Grote kans (60-70%) op een rustig weertype met geregeld zon en slechts
af en toe een bui, waarbij de temperaturen in de buurt van het langjarig
gemiddelde liggen. De spreiding in de temperatuur is echter vrij groot.Paraaf meteoroloog: blij
Bron: KNMI