Guidance modelbeoordeling voor Nederland

14-03-2018 11:00
Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 06 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot donderdag 15 maart 2018 24.00 locale tijd

Opgesteld op woensdag 14 maart 2018 om 09.26 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Aan de oostflank van een complex lagedrukgebied ten westen van
Groot-Brittannië wordt met een zuidoostelijke stroming geleidelijk
drogere continentale lucht aangevoerd. De rugas ligt inmiddels al net
ten noordoosten van onze omgeving en trekt verder oostwaarts. De
restanten van een NW-ZO georienteerde zwakke occlusie liggen stationair
boven het midden van het land en het westen van de FIR en lossen in de
loop van de dag op. Ten zuidwesten van deze occlusie liggen de
dauwpunten een fractie hoger. Later vandaag vormt zich een trog ten
zuiden van eerdergenoemd lagedrukgebied en deze breidt zich morgen
overdag geleidelijk uit richting België, waardoor de gradient flink
toeneemt. Het bij het laag horende frontale systeem (occlusie, gevolgd
door een occluderend front) bereikt donderdag aan het begin van de
middag het zuiden en komt in de loop van de avond min of meer tot
stilstand ergens boven het midden. In de nacht naar vrijdag stroomt in
het noordoosten geleidelijk koudere lucht binnen.

MODELBEOORDELING:
Tot morgenmiddag hebben de aandachtspunten vooral betrekking op de
grenslaag. Op dit moment hebben de Harmonies nog velden met mist en lage
stratus, en HIR lokaal, in de vochtige lucht bij de occlusie boven de
Noordzee, het Waddengebied en rond het IJsselmeer. Deze worden actueel
ook waargenomen. De stratus boven de westkust in beide Harmonies en
lokaal ook elders in H36 is er in werkelijkheid niet (meer). HIR zit er
op dit moment het beste op en wordt gevolgd, maar ook de Harmonies zijn
te gebruiken ter indicatie. Vanmiddag trekt deze stratus noordwestwaarts
weg.
Vannacht en morgenochtend loopt er in het noord(oost)en wat vochtigere
lucht binnen vanuit het noorden van Duitsland en Denemarken, waarop de
Harmonies een duidelijk signaal hebben voor lage SC en stratus. De
meeste stratus in H36, maar deze heeft op dit moment al te veel stratus
in de aanvoerrichting en lijkt dus overdreven. HIR heeft helemaal geen
lage SC en stratus en dat is ook niet realistisch gezien de
satellietbeelden en waarnemingen. We volgen het H38-scenario met in het
noorden vannacht en morgenochtend lage SC en lokaal ook stratus. Overdag
stijgt deze basis naar SC-niveau.
De verschillen omtrent de timing van de frontale zone van morgenmiddag
en -avond zijn inmiddels kleiner geworden, waarbij HIR en EC nog altijd
1-2 uur eerder zijn en het front ook iets noordelijker laten stagneren,
vergeleken met de Harmonies. Morgenavond en nacht laat H36 opnieuw het
hele land vollopen met stratus, terwijl de andere modellen slechts
lokaal stratus laten zien bij het front, dit scenario houden we dan ook
aan.

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
EC geeft doorlopend bijna een hele Bft minder wind. We gaan uit van HIR,
ook met de seinen.

BEWOLKING:
Zie modelbeoordeling.

NEERSLAG:
Morgenmiddag vanuit het zuiden regen, eerste neerslag volgens EC en HIR
rond 10-11 UTC in het uiterste zuiden, rond 12 UTC in de Harmonies. Nog
enige onzekerheid in de meest noordelijke positie van het neerslaggebied
aan het einde van de dag, iets noordelijk in EC en HIR. In de nacht naar
vrijdag en vrijdagochtend bereikt de neerslag ook het noorden, waar door
het binnenlopen van de koude lucht de kans op (zeer) natte sneeuw
geleidelijk toeneemt.

ZICHT:
Boven zee en aanvankelijk ook nog boven de Waddenzee en het IJsselmeer
matige of slechte zichten en mogelijk nog mist. Overal vanuit het
zuidoosten geleidelijk oplopend naar goed. Komende nacht te veel wind
voor zichtverslechteringen. Dan pas weer zichtvermindering in neerslag
bij het front.

TEMPERATUUR:
Weinig bijzonderheden. Aandachtspunt de geringe kans op
condensatiegladheid lokaal in het midden en noorden van het land
vannacht en morgenochtend vroeg, bij Tweg en Tmin rond het vriespunt. In
de nacht naar vrijdag teveel bewolking en wind hiervoor.Paraaf meteoroloog: wijs
Bron: KNMI