Guidance middellange en lange termijn

08-03-2018 04:00
Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op donderdag 08 maart 2018 om 03.53 uur

Geldig van zaterdag 10 maart tot donderdag 22 maart

Synoptische ontwikkeling:
Komend weekend is er een bovenluchtlaag aanwezig ten noordwesten van
Spanje. Aan de noordoostflank hiervan voert een zuidzuidweststroming
zeer zachte lucht aan. In de loop van zondag passeert een golvend
koufront, waarna het bovenluchtlaag begin volgende week opvullend via
ons aandachtsgebied richting Scandinavi? trekt. De hoogterug die daarop
volgt lijkt in de tweede helft van de volgende week (halverwege deze
maand) verder op te bouwen boven Noordoost-Europa, waarna Atlantische
lage druk begint op te dringen. Rond 21 maart zien we een toenemend
geblokkeerd patroon ontstaan met een sterke Atlantische hoogterug en een
afgesnoerd hoogtelaag boven Zuid- of Zuidwest-Europa.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
Opvallend is dat er de gehele volgende week maar 1 cluster is, pas
daarna zijn er twee clusters die overigens voor ons aandachtsgebied niet
veel uiteenlopen.
Normaal voor de tweede maartdecade is een maximumtemperatuur rond 9?C
en een minimumtemperatuur rond 3?C. Dit weekend zitten we daar
duidelijk boven en is het vooral zaterdag zacht te noemen. Voor zaterdag
en Maastricht is de kans op een maximumtemperatuur van 16?C of hoger
55-60%. In de loop van de verwachtingsperiode kruipt de temperatuur
langzaam naar normale waarden voor de tijd van het jaar.
De dagelijkse neerslagkansen groot te noemen. Voor De Bilt is t/m 21
maart de dagelijkse kans op 1 mm neerslag 60% of groter, m.u.v. een paar
dagen. Op donderdag 15 maart zien we een wat verhoogde kans op zware
windstoten, in Vlissingen rond 25%.
Tot en met donderdag de 15e is het duidelijk bewolkter dan normaal
(vergelijk modelklimatologie), daarna is de bedekkingsgraad rond
normaal.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Over het algemeen veel bewolking en af en toe regen. Vooral zaterdag
zacht, maar ook daarna veelal temperaturen boven normaal.

Samenvatting EPS-periode:
Af en toe regen of enkele buien (60-70% kans). De maximumtemperatuur
ligt waarschijnlijk de eerste dagen boven, later in de periode rond het
langjarig gemiddelde.Paraaf meteoroloog: haklande
Bron: KNMI