Guidance modelbeoordeling voor Nederland

09-02-2018 16:40
Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 12 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot zaterdag 10 februari 2018 24.00 locale tijd

Opgesteld op vrijdag 09 februari 2018 om 16.58 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Een zuidelijke stroming voert vrij droge continentale lucht aan. Een Z-N
georienteerde occlusie boven het westen trekt traag en in activiteit
afnemend oostwaarts. Van het westen uit is een CAD inmiddels op de
occlusie ingelopen, waardoor een brede frontale zone is ontstaan. Deze
brede frontale zone trekt langzaam oostwaarts, de frontale trog heeft
aan de grond onder invloed van de nog altijd vrij koude lucht boven land
moeite om het land op te komen. Op hoogte is een scherpe hoogtetrog
aanwezig boven midden Engeland, waarin gedurende de avond een afsnoering
ontstaat, die zuidoostwaarts trekt. De stroming boven ons land wordt
hierdoor in toenemende mate diffluent. Pas in de nacht naar zaterdag en
zaterdag overdag trekt de trog, met daarin nog een ingedraaide occlusie,
naar Duitsland weg. Ten westen van deze trog draait de wind naar een
westelijke richting en voert zachtere maritiem polaire lucht aan. We
profiteren dan tijdelijk van een rug, zaterdagavond laat bereikt een
nieuw frontaal systeem al weer de westkust, de zuidwestelijke stroming
neemt dan behoorlijk in kracht toe. Het occluderende systeem trekt in de
nacht van zaterdag op zondag van west naar oost over het land. Hier
vooruit krimpt de stroming tijdelijk naar zuid tot zuidwest, waardoor
onderin relatief koude lucht wordt aangevoerd.

MODELBEOORDELING:
Tot de avond zijn de modellen redelijk consistent, met een in activiteit
afnemende frontale neerslagband. Daarna zien we verschillen optreden in
de frontale zore, nu laat EC daarin vannacht een laagje voor de kust
ontstaan, dat vervolgens boven land opvult. Hierdoor ontstaan
verschillen in de snelheid waarmee het ingedraaide deel van de CAD
oostwaarts over het land trekt. Aandachtspunt zijn de opklaringen tussen
de occlusie en de CAD in, waardoor de temperatuur gemakkelijk tot rond
of iets onder het vriespunt kan dalen. Zaterdag overdag worden de
verschillen weer kleiner. Harmonie komt zaterdagavond als laatste met de
neerslag van het volgende systeem, veel verschil is er echter niet meer.
Modellen berekenen voor zondag ochtend een venijnig laag net ten noorden
van het land, deze run ligt het windveld iets noordelijker dan de
voorgaande, aandachtspunt!

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Achter de frontale vore een NW 6, mogelijk 7 Bft op de zuidwestkust,
kort na passage van de frontale trog. De Harmonies hebben de meeste wind
op de kust. Op nadering van het volgende frontale systeem zaterdagavond
6-7 Bft langs de kust, 8 Bft buitengaats. In de nacht naar zondag en
zondagochtend trekt mogelijk een venijnig laag net ten noorden van de
Wadden oostwaarts met aan de zuidflank een fors windveld. Deze run komt
het windveld iets noordelijker uit en lijkt de 9 Bft voorbehouden aan de
westelijke Wadden. Ook zware windstoten rond 100 km/u, lijken alleen in
het uiterste noorden voor te komen. Glameps en EC-EPS geven slechts een
geringe overschrijdingskans boven land, 10-20% hooguit. Blijft
aandachtspunt.

BEWOLKING:
Bij de frontale zone vanuit het westen een stabiele opbouw met vorming
van SC/ST onder de frontale bewolking. De Harmonie uitvoer lijkt het
meest realistisch. Ook na passage van de occlusie reële kansen op ST
omdat er weinig stroming is. Tevens kans op mist die morgenochtend eerst
optrekt naar St-niveau en vervolgens oplost. Bij de ingedraaide occlusie
met name boven de zuidwestelijke FIR mogelijk enkele geclusterde CB's,
toppen tot FL100-130. Morgenmiddag vanuit het westen opklaringen. Op de
vore landinwaarts een enkele TCu tot FL080. Later in de avond de eerste
St-bewolking behorend bij het volgende frontale systeem boven het westen
van de FIR.

NEERSLAG:
In activiteit afnemende frontale neerslag, eerst sneeuw of natte sneeuw,
later regen. Accumulaties zijn zeer beperkt, waarschijnlijk vooral in
het westen en zuidwesten op lokale wegen plaatselijk. Vanavond mogelijk
verder landinwaarts, vooral in het zuidoosten, hier en daar lichte
sneeuw die blijft liggen, maar veel stelt dat niet meer voor.
Aandachtspunt is de ontwikkeling voor vanavond en komende nacht. De
wolkentoppen worden dan minder koud, de neerslagsignalen zwak. Zeer
lokaal is op basis van de progtemps lichte onderkoelde motregen niet
helemaal uit te sluiten, in de kustgebieden mogelijk een lichte regenbui
bij Tweg rond het vriespunt. Zaterdag overdag vooral op de opvullende
vore mogelijk nog een lichte regenbui, maar dat stelt weinig voor.
Eerste frontale neerslag zaterdagavond in het westen valt mogelijk
kortdurend als (natte) sneeuw. Intensiteit is daarbij sterk bepalend. In
het oosten mogelijk enkele uren droge sneeuw.

ZICHT:
In sneeuw matig tot slecht. Aandachtspunt is de vorming van mist in de
trog als er opklaringen voorkomen. Modellen hebben daarvoor duidelijke
signalen. Zaterdag kan het in het oosten eerst nog mistig/nevelig zijn,
vanuit het westen goede zichten.

TEMPERATUUR:
Vannacht sterk afhankelijk van opklaringen, in opklaringen iets onder
nul met mogelijk verraderlijke bevriezingsgladheid tot gevolg. Echter,
eventuele vorming van wat dikkere mist kan ook de uitstraling in
opklaringen weer tegengaan. Overdag rond de 5 graden.Paraaf meteoroloog: veeken
Bron: KNMI