Guidance middellange en lange termijn

09-02-2018 04:40
Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op vrijdag 09 februari 2018 om 05.28 uur

Geldig van zondag 11 februari tot vrijdag 23 februari

Synoptische ontwikkeling:
Na passage van een hoogtetrog en frontaal systeem op zondag 11 februari
bouwt een tijdelijk (hoogte)rug op boven onze omgeving. Vanaf woensdag
14 februari volgt een korte episode met een licht golvende straalstroom
en bereiken van tijd tot tijd frontale systemen ons land. Volgende
weekeinde (17-18 februari) zien we drukstijgingen ergens op de
Atlantische Oceaan en snoert een (hoogte)laag af tot boven onze
omgeving.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
In de hierboven beschreven synoptische ontwikkeling is grofweg tot
volgend weekeinde tamelijk consistent terug te vinden in het
EPS/Clusters. Hierna neemt de onzekerheid fors toe. De amplitude van de
Rossby-golven lijkt stilaan groter te worden, hoe het patroon van
troggen en ruggen precies komt te liggen is slechts gissen op deze
termijn. Een cluster (circa 30% van de leden) komt aan het einde van de
periode met een beter uitgebouwde rug, neigend naar een blokkade boven
West-Europa. De meeste leden wijzen echter op een continuering van een
meanderende weststroming. Onzekerheden gaan zich de komende periode
afspelen op detailniveau. Met name gladheid is dan een aandachtspunt.
Tot en met ongeveer 14 februari is de stroming af en toe aflandig en
zijn er re?le kansen op bevriezingsgladheid. De kans op winterse
neerslag bedraagt in deze periode zo'n 20-40%. Na 14 februari lijkt de
aangevoerde lucht zachter te worden en dalen de kansen op winterse
neerslag en nachtvorst tijdelijk naar 10-20%. Aan het einde van de
periode nemen de kansen hierop weer wat toe. Tenslotte, de wind is op
zondag 11 februari een aandachtspunt. Het EPS voor de Kooij laat een
opvallend forse oper zien (zeer zware windstoten rond 110 km/h) maar is
gezien de overige leden een uitbijter. De kans op > 90 km/h is slechts
20-30%.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Licht wisselvallig en kans op winterse neerslag, zondag vrij veel wind.
Middagtemperaturen ruim boven nul en 's nachts meest lichte vorst. Met
name in de nacht en ochtend kans op gladheid.

Samenvatting EPS-periode:
Grote kans (70%) op aanhoudend wisselvallig weer met maxima die oplopen
naar normale waarden voor de tijd van het jaar. De kans op nachtvorst
neemt tijdelijk af naar 10-20%, om later weer wat toe te nemen. Later is
er kleine kans (30%) op rustig en droog winterweer met 's nachts vorst.Paraaf meteoroloog: aberson
Bron: KNMI