Guidance middellange en lange termijn

13-01-2018 01:40
Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op zaterdag 13 januari 2018 om 01.46 uur

Geldig van maandag 15 januari tot zaterdag 27 januari

Synoptische ontwikkeling:
Op 15 januari passeert een frontaal systeem vanaf de Oceaan waarna wij
onder invloed komen van een krachtige westnoordwestelijke stroming. Het
sturend laag bevindt zich daarbij tussen IJsland en Schotland en de
straalstroom verloopt boven West-Europa ten Z van 50 NB zodat wij ons in
polaire lucht bevinden. Aan het einde van de volgende week trekt het
sturend laag naar de Noordzee of het Oostzeegebied terwijl zich op de
Oceaan een Z-N georienteerde hoogterug vormt. De rug passeert
waarschijnlijk aan het begin van de week waarna zich opnieuw een zonale
stroming over West-Europa uitbreidt met een voorkeur voor een
zuidwestelijke richting.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
Tot en met het einde van de komende week is de uitvoer zeer consistent,
maar kleinschalige fenomenen (troggen en Cold Air Developments) zorgen
er voor dat de voorspelbaarheid van wind en neerslag middelmatig zijn.
De kans op zware windstoten is significant in de periode van maandag t/m
donderdag waarbij de kans aan de kust uiteraard aanzienlijk groter is
dan landinwaarts. Donderdag trekt in ongeveer 2/3 van de leden een
actieve randstoring (CAD) over onze omgeving. De baan daarvan bepaalt of
we met veel wind te maken krijgen. De kans is donderdag nu ongeveer 30%
op zeer zware windstoten van 100 km/uur of meer. Vanaf dinsdag hebben we
te maken met een weertype met winterse buien. De kans op vaste neerslag
van betekenis (3 mm equivalent of meer in de uitvoer) is woensdag en
donderdag 20-40%. Bij meer georganiseerde systemen (vooral aan de
noordzijde van een CAD) kan de neerslag enige tijd als sneeuw vallen,
waarbij het enige tijd wit kan worden, maar een langdurige sneeuwlaag
lijkt niet waarschijnlijk omdat de Tx met ongeveer 5 graden aan de hoge
kant is en het 's nachts ook niet vriest. In het weekeinde van 20
januari neemt de neerslagkans tijdelijk af en worden de nachten wat
kouder als gevolg van de passage van de rug.
De timing van de passage van de rug is ten opzichte van de vorige
uitvoer wat vertraagd en loopt ook sterker uiteen. In een deel van de
Eps leden, ongeveer 30%, blijft de rug tot en met het einde van de week
van 22 januari ten westen van Nederland met als gevolg een min of meer
geblokkeerd patroon met koud weer. Aan het einde van de week van 22
januari neemt de kans op een geblokkeerd patroon af naar circa 20%.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Maandag regen. Daarna wisselvallig weer met winterse buien en soms veel
wind. Temperaturen rond normaal.

Samenvatting EPS-periode:
Overgang naar rustig weer met afnemende neerslagkans met 's nachts op
veel plaatsen lichte vorst. Na het weekeinde van 20 januari grote (70%)
kans op overgang naar wisselvallig en (vrij) zacht weer. Er is een
kleine (30%) kans op enige tijd koud en meest droog weer.Paraaf meteoroloog: Huiskamp
Bron: KNMI