Guidance middellange en lange termijn

03-01-2018 04:20
Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op woensdag 03 januari 2018 om 04.52 uur

Geldig van vrijdag 05 januari tot woensdag 17 januari

Synoptische ontwikkeling:
Op 5 januari vormt zich boven het westen van Europa een hoogtetrog van
waaruit zich snel een hoogtelaag afsplitst naar het Alpengebied waarbij
zich een diffluent stromingspatroon vormt. Aan de grond trekt een
complex laag boven de Noordzee opvullend noordoost en dan bouwt
noordwest van de Britse Eilanden een hoog op. Dit hoog beweegt langzaam
oostwaarts over de Noordzee en komt boven de Noorse Zee en Noorwegen tot
stilstand. Later deze periode gaat het hoog langzaam weer in beweging
komen en trekt oost. Op hoogte zien we dan west van het aandachtsgebied
weer een hoogtetrog uitdiepen. In ongeveer de helft van de leden vindt
een geleidelijke overgang naar een zonaal stromingspatroon plaats.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
De overgang naar het geblokkeerd patroon is vrij duidelijk maar de
consistentie neemt snel af. Naarmate het hoog zich bij Noorwegen
positioneert, zien we het aantal koude members geleidelijk toenemen.
Vanaf zondag worden waardes beneden normaal berekend. Naarmate de
volgende week vordert zien we een geleidelijke terugkeer naar meer
normale waarden. Nogmaals, de spreiding in de leden is vrij groot, we
zien dan ook een bifurcatie optreden in de windrichting.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Aanvankelijk nog vrij zacht en wisselvallig. Spoedig een overgang naar
een kouder weerbeeld met afnemende neerslagkans.

Samenvatting EPS-periode:
Eerst grote (80%) kans op rustig en meest droog weer met temperaturen
rond of iets onder normaal. Later deze periode neemt de kans af naar
rond 50%.Paraaf meteoroloog: veeken
Bron: KNMI