Guidance modelbeoordeling voor Nederland

07-12-2017 23:40
Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 18 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot zaterdag 09 december 2017 24.00 locale tijd

Opgesteld op vrijdag 08 december 2017 om 00.19 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
In een noordweststroming wordt steeds kouder wordende maritieme polaire
lucht (T500 daalt naar -35 tot -40°C) aangevoerd. Vrijdag gaat de
aandacht uit naar de passage van twee (bovenlucht)troggen, de eerste in
de ochtend en de tweede in de avond. Vooral de tweede lijkt tamelijk
actief te zijn (passage van de koudste bovenlucht). Vanaf zaterdag 00
UTC zien we als gevolg van de een iets draaien van de bovenstroming naar
westnoordwest warmteadvectie met als gevolg dat de onstabiliteitsdiepte
van het zuidwesten uit minder groot wordt.

MODELBEOORDELING:
De modellen zijn qua timing van de genoemde hoogtetroggen tamelijk
consistent. Kijkend naar de activitei van de buien dan lijken de
Harmonies actiever dan de andere modellen, waarbij opgemerkt kan worden
dat de Harmonies in deze situatie waarschijnlijk beter scoren.

Aandachtspunt voor vrijdag is de neerslagsoort en plaatselijke gladheid.
In de loop van vannacht kunnen deze al winters van karakter zijn. Vooral
bij de trog op vrijdagavond nemen de sneeuwkansen richting het
zuidoosten fors toe (zie Cross-secties Tw, progtemps). Volgens het
EC-EPS is de kans op droge sneeuw in het zuidoosten dan zelfs > 50%.
Vermoedelijk nemen de neerslagintensiteiten dieper landinwaarts wel af
(dagelijkse gang).

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Kustseinen 7 Bft, waarbij Hirlam en EC de windsnelheden enigszins
onderschat. Boven de noordelijke Noordzee 11 Bft met lange aanstrijk
kans op waarschuwingspeil langs de westkust. Vannacht kleien kans, maar
vrijdagmiddag en in de nacht naar zaterdag waarschijnlijk, langs de kust
vooral bij buien soms zware windstoten (75 km/u), landinwaarts 25-30
kn.

BEWOLKING:
Convectieve bewolking, bij de genoemde troggen met name landinwaarts ook
kans op St. Toppen Cb's van het noorden uit maximaal FL250.

NEERSLAG:
Bij buien (CAPE enkele 400-700 J/kg). Aandachtspunt is dat de neerslag
in toenemende mate winters zal zijn. Levert zeer plaatselijk kortstondig
gladheid op door hagel en door (natte) sneeuw. Vooral vrijdagavond bij
de tweede trog kans op enige accumulatie (1-3 cm) in het
oosten/zuidoosten en mogelijk dus gladheid op wat meer plaatsen.
Indicatief: Sneeuwsignaal vooral ten zuidoosten van de lijn
Assen-Utrecht-Roosendaal.
Onweerskansen zijn groot, de Harmonies geven goede indicatie.
Vanaf zaterdag 00 UTC neemt de buienkans in het zuidwesten af door
warmteadvectie en door het in de luwte liggen van Engeland.

ZICHT:
In het algemeen goed zicht. Met name in de neerslag bij het koufront
matig tot slecht zicht. In de polaire lucht erachter uiteraard weer
goede zichtcondities buiten buien. In (natte) sneeuw slecht zicht.

TEMPERATUUR:
Bij de winterse buien van vrijdag in de nacht en ochtend (de eerste trog
van vrijdag) is de kans op gladheid t.g.v. sneeuwbuien weliswaar klein,
gladheid tijdens hagelbuien zal waarschijnlijk wel lokaal optreden.
Vrijdagavond met name ten zuidoosten van de lijn
Assen-Utrecht-Roosendaal kans op tijdelijke gladheid tijdens en na
sneeuw- en hagelbuien.Paraaf meteoroloog: debie
Bron: KNMI