Guidance middellange en lange termijn

07-12-2017 04:20
Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op donderdag 07 december 2017 om 04.34 uur

Geldig van zaterdag 09 december tot donderdag 21 december

Synoptische ontwikkeling:
Een diep over Europa uitgezakte hoogtetrog trekt langzaam naar
oost-Europa weg, maar de bovenluchten blijven onverminderd koud boven
onze omgeving. Zondag 10 december komt het hoogtelaag opnieuw dichterbij
en deze zorgt in combinatie met de jet voor een aantal snel uitdiepende
randstoringen die richting West-Europa koersen. De eerste trekt op
zondag over onze omgeving, een tweede lijkt op maandag een iets
zuidelijker koers te volgen. Volgende week lijkt dit scenario zich te
herhalen: onverminderd koude bovenluchten en de ontwikkeling van een of
meerdere randstoringen die richting het aandachtsgebied trekken. In het
weekeinde van 16/17 december vormt zich tenslotte een groot (hoogte)laag
boven Europa met het 500hPa-vlak op geringe hoogte (519 dam). In de
EPS/Clusters is het hierboven geschetste oper-scenario opvallend
eenduidig terug te vinden. Eigenlijk neemt de onzekerheid pas vanaf +264
uur toe, dan verschijnen er ook oplossingen met hoge druk boven onze
omgeving.


Modelbeoordeling en onzekerheden:
De aandachtspunten liggen vooral op kortere termijn en dan vooral voor
de neerslagsoort. In de staafdiagrammen valt de hoge sneeuwfractie voor
zondag 10 december op. In hoeverre de neerslag als (droge) sneeuw valt
en voor accumulatie zorgt valt of staat met de exacte koers van de
randstoring. De regionale verdeling van het EC-EPS laat de grootste
kansen op sneeuw zien in het (noord)oosten. De veel diepere randstoring
die de operationele run over Frankrijk berekent op maandag geeft aan dat
de synoptische synoptische situatie RaCy-achtige ontwikkelingen toelaat.
Het EPS-windstoten laat vooralsnog geen extremiteiten zien, al kunnen er
met name bij buien wel (zware) windstoten voorkomen. Op de langere
termijn nemen de kansen op hoge sneeuwfracties af, maar blijft de kans
op winterse neerslag en gladheid (ook als gevolg van bevriezing 's
nachts) aanwezig. Temperaturen liggen overdag enkele graden boven nul en
's nachts af en toe er iets onder.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Van tijd tot tijd winterse buien en soms veel wind. Zondag mogelijk
langduriger (natte) sneeuw. Daarbij is het iets te koud voor de tijd van
het jaar


Samenvatting EPS-periode:
Waarschijnlijk voortzetting van het wisselvallige weertype met winterse
buien en iets te lage temperaturen voor de tijd van het jaar. Later
neemt de neerslagkans af van 70 naar 40%.Paraaf meteoroloog: aberson
Bron: KNMI