Guidance modelbeoordeling voor Nederland

15-11-2017 05:00
Guidance modelbeoordeling voor Nederland, de Nederlandse kustwateren en
de Noordzee, gebaseerd op de HIRLAM run van 00 UTC en de overige
genoemde modellen en gidsen met bijbehorende runtijd.

Geldig tot donderdag 16 november 2017 24.00 locale tijd

Opgesteld op woensdag 15 november 2017 om 05.06 uur

MODELLENBEOORDELING.
SYNOPTISCHE SITUATIE:
Een lagedrukgebied boven West-Scandinavie beweegt oostwaarts. Het
bijbehorende golvende polaire front ligt ruwweg O-W georiënteerd boven
de noordelijke helft van de FIR, ten noorden van de Wadden. Hierdoor
bevindt Nederland zich de komende 36 uur in de vochtige lucht in de
warme sector. Mogelijk dat de Wadden vanmiddag tijdelijk net noord van
het front uitkomen. Door cyclogenese noordwest van de Britse Eilanden
trekt de zuidwestelijke stroming donderdag wat aan en komt ons land
dieper in de warme sector. Het NO-ZW georiënteerde koufront bereikt
donderdagavond het noordwesten en trekt daarna zuidoostwaarts over het
land.

MODELBEOORDELING:
In de exacte positie van het golvende polaire front zit enige
onzekerheid, maar groot is deze niet. In de modellen is het front te
herkennen als een smalle lijn met St. Mogelijk bereikt het front nog net
de Wadden vanmiddag, om later weer noordoostwaarts te bewegen.
Aandachtspunt is nog dat de St aan de grond kan komen en er mist kan
voorkomen, de modellen geven hier ook een indicatie voor.
De timing van het koufront donderdagavond is nog wat onzeker. Hirlam
oogt wel erg snel, EC zit een beetje in het midden en lijkt nu het beste
uitgangspunt.

AANDACHTSPUNTEN.
WIND:
Donderdag op nadering van het nieuw gevormde laag boven de noordelijke
Noordzee zuid (tot zuidwest) 7-8 Bft, Vikingbank 9 Bft. Na passage van
de bijbehorende occlusie op de hele noordelijke Noordzee west tot
zuidwest 7-8 Bft, Vikingbank waarschijnlijk opnieuw 9 Bft.
Donderdagmiddag in de noordelijke kustdistricten waarschijnlijk een
krappe 6 Bft uit west tot zuidwest.

BEWOLKING:
In de warme sector en bij het polaire front vooral boven land op
uitgebreide schaal St, vooral in het noordoosten mogelijk aan dek.
Hierbij speelt kustconvergentie ook een rol. Veel dagelijkse gang zit
hier niet in. De kans is groot dat het zuidoosten op donderdag
geleidelijk profiteert van enige lijwerking en het feit dat ons land wat
dieper in de warme sector belandt, als de zuidwestelijke stroming een
beetje aantrekt. Noord(west) van het polaire front boven zee kans op een
TCu-buitje.

NEERSLAG:
In de warme sector en bij het front op veel plaatsen motregen, met name
boven land en nabij de kust, aan de lijzijde van een strook met
kustconvergentie. Even ten noorden van het front kans op een
TCu-buitje.

ZICHT:
In de warme sector vooral boven en nabij land in motregen en nevel
matige tot slechte zichten, mogelijk zeer lokaal mist. Boven zee is het
zicht in het algemeen goed, in neerslag lokaal matig, met name wat
dichter bij de kust en bij het front zelf lokaal slecht.

TEMPERATUUR:
-Paraaf meteoroloog: haklande
Bron: KNMI