Guidance middellange en lange termijn

15-11-2017 04:20
Guidance middellange en lange termijn

Opgesteld door het KNMI op woensdag 15 november 2017 om 05.07 uur

Geldig van vrijdag 17 november tot woensdag 29 november

Synoptische ontwikkeling:
Een koufront verlaat vrijdag in het begin van de nacht het zuidoosten,
waarna zich komend weekend een noordwestelijke stroming inzet. Een golf
in het polaire front trekt maandag 20 november over of zuid van ons land
zuidoostwaarts. In de bovenlucht bevindt zich dan een rug boven de
Britse Eilanden. Wat er met deze rug gebeurt en wat dat betekent voor
het vervolg is nu nog onzeker.

Modelbeoordeling en onzekerheden:
Begin volgende week beginnen de oplossingen sterk uiteen te lopen. Er
zijn vanaf woensdag 22 november 5 clusters, waarvan de dominante 2
clusters voor een westelijke stroming opteren. Het primaire cluster
heeft het aandachtsgebied echter in de polaire lucht met een
westnoordweststroming aan de zuidwestflank van een Scandinavisch
hoogtelaag, het secundaire cluster beschrijft juist een zacht scenario
aan de noordwestflank van een hoogterug boven Centraal Europa. De
overige clusters beschrijven scenario's met een Scandinavische blokkade
of een sterk ontwikkelde Atlantische rug. Kortom: onzekerheid troef op
de lange termijn. Dit komt ook tot uiting in de temperatuur- en
neerslagpluimen, waarin de spreiding vanaf maandag sterk toeneemt. Als
er iets van een trend vanaf maandag de 20e te benoemen is, is het een
langzaam toenemende (van 30% naar 50%) kans op een overwegend droog
weertype met middagtemperaturen beneden normaal. Verder lijken erg
onstuimige oplossingen schaars: alleen rond de 23e en 26e berekenen
enkele leden (nipt) zeer zware windstoten aan zee.

Samenvatting meerdaagse-periode:
Vrijdag geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. In het weekend
buien en tijdelijk meer wind. Maandag vooral in het zuiden regenachtig.
Middagtemperaturen rond de normale waarde voor de tijd van het jaar.

Samenvatting EPS-periode:
Aanvankelijk een grote kans (70%) op een wisselvallig weertype met
middagtemperaturen rond of boven normaal. Langzaam neemt de kans op een
overwegend droog weertype met middagtemperaturen beneden normaal toe van
30% naar 50%.Paraaf meteoroloog: haklande
Bron: KNMI